TALOUSARVIOALOITE 543/2009 vp

TAA 543/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Niittylahden—Hammaslahden yhdysviemärin rakentamiseen Pyhäselässä

Eduskunnalle

Pyhäselän kuntakeskuksen Hammaslahden taajaman jätevesien käsittely lopetetaan ja jätevedet johdetaan Joensuuhun rakennettavan siirtoviermärin Hammaslahti—Niittylahti kautta. Viemärilinjauksen on suunniteltu kulkevan Suhmuran kylän kautta, jossa haja-asutuksen viemäröintitarpeita on olemassa suhteellisen tiheän asutuksen takia.

Kustannusarvio on on 600 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 600 000 euroa Niittylahden—Hammaslahden yhdysviemärin rakentamiseen Pyhäselässä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​