TALOUSARVIOALOITE 544/2009 vp

TAA 544/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Aittolammen siirtoviemäröinnin rakentamiseen Kontiolahdessa

Eduskunnalle

Kulhon Aittolammen alue sijaitsee arvokkaalla harjumuodostelma-alueella. Alueelle on rakennettu varsin runsaasti pysyvää asutusta. Lisäksi alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Joensuun kaupungin kaksi pohjavedenottamoa. Kaksi vuotta sitten alueen läheisyyteen valmistui Kiihtelysvaara—Joensuu-siirtoviemäri. Pohjavesialueiden suojelemiseksi alueen viemäröinti siirtoviemäreineen on tärkeää. Kustannusarvio on 670 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 670 000 euroa Aittolammen siirtoviemäröinnin rakentamiseen Kontiolahdessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​