TALOUSARVIOALOITE 545/2009 vp

TAA 545/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Eno—Uimaharju-siirtoviemärihankkeeseen

Eduskunnalle

Siirtoviemärin tarkoituksena on mahdollistaa Karhunsalon, Paukkajan ja Rahkeen kyläasutusten sekä Pielisjoen ranta-asutuksen välillä Eno—Uimaharju liittäminen kunnalliseen viemäriverkostoon sekä jätevesien siirtäminen taajamien välillä.

Kustannusarvio 1,8 milj. euroa, vo. 0,72 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 720 000 euroa Eno—Uimaharju-siirtoviemärihankkeeseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​