TALOUSARVIOALOITE 547/2009 vp

TAA 547/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Penttilänrannan teollisuuskaatopaikan ja tukkialtaan kunnostamiseen Joensuussa

Eduskunnalle

Penttilänrannan teollisuuskaatopaikan ja tukkialtaan kunnostamisesta aiheutuu Joensuun kaupungin jätehuollolle sellainen kohtuuttomaksi katsottava kustannus, että jätelain 35 §:n mukaiset edellytykset valtion osallistumiselle ovat olemassa. Alue tullaan kaavoittamaan virkistyskäyttöön, joten kustannuksia ei myöhemminkään ole mahdollista saada takaisin maan arvonnousuna. Alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka perustuu kaatopaikan kapselointiin.

Hanke vaatii kaupungilta huomattavia investointeja sekä puhdistamiseen että yhdyskuntatekniikan rakentamiseen. Maaperän kunnostuksen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 21,2 milj. euroa. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista maaperän kunnostusprojekteista mitattaessa projektin kokoa kuutioina, tonneina tai euroina. Työllistämisen kannalta hanke on merkittävä. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on aikaisemmin esittänyt työtä valtion talousarvioon niin, että valtion rahoitusosuus olisi 1 milj. euroa vuonna 2009, 1 milj. euroa vuonna 2010 ja 0,9 milj. euroa vuonna 2011. Kustannusarvio on 5,8 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 2 900 000 euroa Penttilänrannan teollisuuskaatopaikan ja tukkialtaan kunnostamiseen Joensuussa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​