TALOUSARVIOALOITE 549/2009 vp

TAA 549/2009 vp - Reijo Laitinen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puolustusmateriaalien varaosahankintoihin

Eduskunnalle

Puolustusvoimilla on jo pitkän kehityksen tuloksena syntynyt varaosavaje. Puolustusvoimat on kustannussäästöjen vuoksi ottanut tietoisen riskin materiaalin käytettävyyden ja materiaalisen valmiuden kustannuksella ja säästänyt varaosahankinnoista useiden vuosien ajan ydintoiminnan turvaamiseksi. Vajetta on lisäksi kasvattanut kunnossapidon kokonaiskustannusten nousu reilusti yleistä hintatasoa nopeammin.

Valtioneuvoston osoittama määräraha ei edelleenkään mahdollista suunniteltua suorituskyvyn kehittämistä tai materiaalisen valmiuden tason ylläpitoa. Materiaalinen valmius laskee, koska riittävää rahoitusta ei voida kohdentaa kunnossapidon kustannusten nousun kattamiseen sekä varaosahankintoihin. Keskeiset lisämäärärahatarpeet koskevat materiaalin kunnossapitokustannusten nousun kompensointia, kumuloituneen varaosavajeen poistamista sekä toimitilakustannusten nousun kattamista. Suurena haasteena on lisäksi puolustusmateriaalin kallistumisen kompensointi indeksitarkistuksella, joka on nyt talousarviossa toteutettu ennakollisella 1,5 prosentin tarkistuksella.

Kriittisten varaosien kumuloitunut vaje on tällä hetkellä noin 50 miljoonaa euroa. Tämä laskee materiaalista valmiutta ja keskipitkällä aikavälillä vaarantaa toiminnan tason ylläpidon, koska materiaalin käytettävyys ei mahdollista nykyistä toiminnan tasoa. Vaihtoehtona on tällöin suorituskyvyn rakentamisen hidastaminen.

Pidämme puolustusvoimien varaosavajetta erittäin huolestuttavana. Toiminnan varmistaminen edellyttää tärkeimpien varaosien jatkuvaa ja turvattua saatavuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  27.10.18 lisäyksenä 3 000 000 euroa puolustusmateriaalien varaosahankintoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Laitinen /sd

​​​​