TALOUSARVIOALOITE 55/2009 vp

TAA 55/2009 vp - Thomas Blomqvist /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kaupunkiseutujen maahanmuuttajien pilottihankkeisiin

Eduskunnalle

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina erityisesti sen vuoksi, että maamme tarvitsee työvoiman maahanmuuttoa. Maahanmuutto pyrkii suuntautumaan kaupunkeihin. Vuonna 2006 Suomen maahanmuuttajaväestöstä 55 % asui Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Maahanmuuttajaväestö on keskittynyt joihinkin kaupunginosiin varsinkin suurimmissa kaupungeissa. Maassamme on peruskouluja, joissa maahanmuuttajalasten osuus on yli 50 %.

Maahanmuuttajien on suhteellisesti paljon vaikeampi kotoutua yhteiskuntaan alueilla, joille työttömyys, köyhyys ja muut sosiaaliset ongelmat ovat keskittyneet. Suomessa voimme kuitenkin vielä toimia ennalta ehkäisevästi, kunhan vain toimimme nopeasti ja määrätietoisesti. Meillä ei ole vielä muita Euroopan maita vaivaavia ongelmia.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan pääkaupunkiseudulle, Turun seudulle ja muille merkittäville maahanmuuttoalueille laaditaan yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistämiseksi. Yhtenä kärkihankkeena hallituksen metropoliohjelmassa on maahanmuuttopoliittisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen. Eduskunta myönsi vuoden 2009 talousarviossa 1 miljoonaa euroa pilottihankkeiden toteuttamiseen. Sisäasiainministeriö on päättänyt kuluvan vuoden aikana kuntien hakemusten perusteella varojen jakamisesta kuntien alulle panemien hankkeiden kesken.

Pilottihankkeiden tarkoituksena on kehittää ja testata uusia työmuotoja ja menetelmiä maahanmuuttajien kotouttaumiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi maahanmuuttajavaltaisilla alueilla. Tarkoituksena on edelleen arvioida ja kehittää palveluja vastaamaan paremmin eri maahanmuuttajaryhmien tarpeita. Keskeistä hankkeissa on syrjäytymisen torjunta ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tukeminen maahanmuuttajavaltaisilla alueilla. Projektit ovat erilaisia aina kielikursseista ja etäopetuksesta perhetoiminnan kehittämiseen.

Pilottihankkeet toteutettaisiin vuosina 2009— 2011. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa ei ole kuitenkaan varoja pilottihankkeisiin. Kunnat eivät pysty jatkamaan hankkeita pelkästään omin varoin. Jollei tarkoitukseen varata budjettivaroja, kunnat joutuvat keskeyttämään hankkeet.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.40.03 lisäyksenä 2 000 000 euroa kaupunkiseutujen maahanmuuttajien pilottihankkeiden toteuttamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r
  • Christina Gestrin /r

​​​​