TALOUSARVIOALOITE 550/2009 vp

TAA 550/2009 vp - Reijo Laitinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtateiden 4, 9, 13, 18 ja 24 liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja logististen pullonkaulojen poistamiseksi

Eduskunnalle

Ohituskaista-, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyillä parannetaan pääteiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hankkeella tuetaan erityisesti tieliikenteen turvallisuusohjelmassa esille nostettuja ongelma-alueita, pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentämistavoitetta, liikenneonnettomuuksien vakavuuden lieventämistä ja ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentämistä. Päätieverkon kuljetuksia haittaaviin pullonkauloihin sisältyy erikoiskuljetuksia rajoittavia siltoja, huonosti toimivia liittymiä ja muita kuljetuksia haittaavia esteitä. Ongelmakohtien poistaminen parantaa valtakunnallisen ja alueen oman elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Valtateiden toimivuus ja turvallisuus ovat välttämättömiä edellytyksiä runkoväylien solmupisteeseen Jyvässeudulle syntyneelle valtakunnallisesti merkittävälle teollisuutta ja kauppaa palvelevalle logistiselle keskittymälle ja tämän edelleen kehittymiselle.

Turvallisuushankkeisiin sisältyy olemassa olevien ohituskaistojen keskikaidejärjestelyjä ja niihin kuuluvia liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä 20 kpl valtateillä 4 ja 9. Lisäksi mukana on yksittäisiä ohituskaista-, yksityistie- ja liittymäjärjestelyjä valtatiellä 9 välillä Jämsä—Korpilahti (Himoksen sisääntulojärjestelyt) ja Kanavuori—Hankasalmi (Lievestuoreen liittymä), valtatiellä 13 Huutomäki—Kyyjärvi ja valtatiellä 24 Jämsä—Hämeen piirin raja. Logististen pullonkaulojen poistamishankkeisiin kuuluu useita erikoiskuljetuksia rajoittavia siltoja ja rakenteita sekä liittymien ramppi- ja kaistajärjestelyjä. Muita kohteita Keski-Suomessa ovat Jämsänjoen silta sekä liittymä- ja ramppijärjestelyt Jämsän kohdalla valtatiellä 9 ja Könkkölän ja Kukkumäen liittymät valtatiellä 18 Jyväskylässä.

Hankkeista osan suunnitelmat ovat valmiina, osan valmisteilla. Keskikaidejärjestelyjen kustannukset valtateillä 4 ja 9 ovat yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, muut teeman kohteet valtatiellä 9 yhteensä 8 miljoonaa euroa, valtatiellä 13 yhteensä 9,5 miljoonaa euroa ja valtatiellä 24 yhteensä 7 miljoonaa euroa. Liikenteellisten pullonkaulojen poistamisen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Hankekokonaisuuden kustannukset ovat yhteensä 39,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtateiden 4, 9, 13, 18 ja 24 liikenneturvallisuuden parantamiseen ja logististen pullonkaulojen poistamisen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Laitinen /sd
  • Anne Kalmari /kesk
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Matti Kangas /vas
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Tuula Peltonen /sd

​​​​