TALOUSARVIOALOITE 551/2009 vp

TAA 551/2009 vp - Reijo Laitinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 (väli Lusi—Vaajakoski) Majalahden ja Oravasaaren eritasoliittymien ramppien rakentamiseen

Eduskunnalle

Valtatien 4 parannustyöt tieosuudella Lusi—Vaajakoski ovat parhaillaan käynnissä mm. Toivakan Viisarimäen ja Jyväskylän Kanavuoren välillä, missä valtatietä risteävien yhdysteiden 16633 ja 16634 liittymäkohtiin on suunniteltu Oravasaaren ja Majalahden eritasoliittymät. Lusi—Vaajakoski-hankkeen kokonaiskustannukset ovat osoittautuneet myönnettyjä 95,5 miljoonan euron sopimusvaltuuksia suuremmiksi, jolloin hanketta on jouduttu supistamaan. Tällöin on päädytty mm. poistamaan edellä mainittujen eritasoliittymien rampit.

Mikäli Viisarimäen ja Kanavuoren väliselle tiejaksolle ei rakenneta liittymäramppeja, syntyy lähes 23 km pitkä keskikaiteellisia ohituskaistoja sisältävä valtatieosuus, jolla ei ole yhtään liittymää. Tällainen pitkä liittymätön osuus hankaloittaisi tien varren asukkaiden pääsyä valtatielle ja vaikeuttaisi esimerkiksi pelastusajoneuvojen toimintaa onnettomuus- tai muissa hätätapauksissa. Oravasaaren ja Majalahden eritasoliittymien rampit tulisikin tämän vuoksi toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti osana Lusi—Vaajakoski-hanketta, jolloin saataisiin myös kustannushyötyjä verrattuna ramppien myöhempään rakentamiseen. Ramppien rakennuskustannuksiksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtatien 4 (väli Lusi—Vaajakoski) Majalahden ja Oravasaaren eritasoliittymien ramppien rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Laitinen /sd
  • Lauri Oinonen /kesk 
  • Tuula Peltonen /sd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Susanna Huovinen /sd
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Matti Kangas /vas
  • Anne Kalmari /kesk

​​​​