TALOUSARVIOALOITE 552/2009 vp

TAA 552/2009 vp - Reijo Laitinen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Petäjäveden jätevesihankkeen käynnistämiseen

Eduskunnalle

Petäjäveden kirkonkylän jätevedenpuhdistamo Keski-Suomessa on rakennettu vuonna 1975 ja se on huonokuntoinen. Jätevesien käsittelyä koskevassa yleissuunnitelmassa on tehty kustannusvertailuja eri vaihtoehdoista. Tarkemmin on tarkasteltu kustannusten osalta kahta eri vaihtoehtoa: uuden puhdistamon rakentamista ja jätevesien johtamista Jyväskylään. Vaihtoehdoista edullisimpia jätevedenkäsittelyn tehostamisvaihtoehtoja ovat uuden puhdistamon rakentaminen nykyiselle puhdistamotontille ja nykyisen puhdistamon saneerausvaihtoehdot. Kunta on todennut vaihtoehtoja vertailemalla edullisimmaksi vaihtoehdoksi oman uuden puhdistamon rakentamisen.

Puhdistamon kustannusarvio on noin 2,2 miljoona euroa. Koska EAKR-rahoitusta ei ole tämän tyyppisille hankkeille tällä hetkellä saatavissa, tavoitteena on saada puhdistamo toteutettua kansallisella avustustuella. Pienille kunnille jätevedenpuhdistamon rakentaminen on välttämätön toimenpide, joka kuitenkin liittyjämäärään nähden on varsin kallista. Kohtuullisilla jätevesimaksuilla hankkeita ei pystytä kokonaan rahoittamaan, vaan niihin joudutaan käyttämään huomattavan paljon myös verotuloja. Tämän vuoksi valtion tuki näille hankkeille on tarpeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Petäjäveden jätevesihankkeen käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Laitinen /sd

​​​​