TALOUSARVIOALOITE 553/2009 vp

TAA 553/2009 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kehitysyhteistyöhön

Eduskunnalle

Vuonna 2010 tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Suomi sitoutui ensimmäisen kerran vuonna 1970 nostamaan kehitysyhteistyömäärärahojen tason YK:n asettamaan tavoitteeseen eli 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Talousarvioesityksessä vuodelle 2010 hallitus vahvistaa, että se on sitoutunut tuohon tavoitteeseen. Suomi on sitoutunut vuonna 2005 myös Eurooppa-neuvoston päätökseen, jonka mukaan vuoteen 2010 mennessä kehitysyhteistyömäärärahat nostetaan 0,51 prosenttiin bruttokansantulosta ja vuoteen 2015 mennessä 0,7 prosenttiin.

Hallituksen vuotuiset lisäykset kehitysapuun ovat niin vaatimattomia, että käytännössä YK:n vaatimaa tasoa ei saavuteta koskaan. Suomen nykytaso on niin alhainen, että se vetää jo koko EU:nkin keskiarvoa alaspäin. Toteutuneet maksatukset ovat lisäksi viime vuosina jääneet budjetoitua alhaisemmiksi.

Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ovat koko Matti Vanhasen pääministerinä oloajan pysyneet 0,4 prosentin tuntumassa. Ensi vuonnakaan riittäviä panostuksia kehitysyhteistyöhön ei tehdä. Muutaman kymmenyksen suurempi taso ensi vuoden budjettiin olisi ollut riittävä, jotta tavoite 0,7 prosentista vuoteen 2015 mennessä olisi ollut realistinen. On ikävää, että talouslamaan ja työllisyyteen vedoten Vanhasen hallitus rakentaa vastakkainasettelua Suomen köyhien ja maailman nälkäänäkevien välille.

Globaalin köyhyyden vähentämisellä on suorat vaikutukset paitsi kehitysmaiden kansalaisten ihmisoikeuksien ja inhimillisen elämän toteutumiseen myös koko maailman kansalaisten turvallisuuteen, ympäristön tilaan ja kaupankäynnin mahdollisuuksiin.

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen kitsasteleva linja on pettymys ja osoitus itsekkyydestä. Vastuu maailmasta on yhteinen. Kehittyneillä ja teollistuneilla mailla on sekä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia että varaa tehdä maailmasta parempi paikka elää kaikille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  24.30.66 lisäyksenä 76 400 000 euroa kehitysyhteistyömäärärahojen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Annika Lapintie /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Martti Korhonen /vas

​​​​