TALOUSARVIOALOITE 554/2009 vp

TAA 554/2009 vp - Annika Lapintie /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuviksi

Eduskunnalle

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman liikennepolitiikkaosiossa tuetaan uutta ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kestävää kehitystä ja turvallista liikkumista. Hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa liikenteelle asetetaan kovat päästövähennystavoitteet. Nämä tavoitteet saavutetaan parhaiten edistämällä joukkoliikennettä.

Varsinais-Suomessa on vajaakäytössä olevia rautateitä, jotka voitaisiin suhteellisin alhaisin kustannuksin ottaa uudelleen henkilöliikenteen käyttöön. Toimiva paikallisjunayhteys tukisi ekologista yhdyskuntasuunnittelua ja positiivista kehitystä koko Varsinais-Suomen alueella. Kerran tunnissa kulkevat paikallisjunat palvelisivat työmatkaliikennettä, koulu- ja opiskelumatkoja sekä asiointimatkoja Turun kaupunkiseudulle. Väliasemat tarjoaisivat sujuvat vaihtoyhteydet kaukoliikenteeseen.

Ratahallintokeskus laati vuonna 2007 yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa selvityksen Varsinais-Suomen maakunnallisesta paikallisjunaliikenteestä rataosilla Turku—Salo, Turku—Loimaa ja Turku—Uusikaupunki. Selvityksestä käy ilmi, että olemassa olevat rautatiet asemineen ja seisakkeineen tarjoavat hyvän pohjan taajamajunaliikenteen käynnistämiseen nopealla aikataululla ja suhteellisen alhaisin kustannuksin.

Mainittujen kolmen rataosuuden kunnostaminen paikallisjunaliikenteelle soveltuvaksi maksaisi yhteensä 55 miljoonaa euroa. Kustannukset aiheutuvat asemien ja seisakkeiden rakentamisesta ja parantamisesta sekä investoinneista ratainfrastruktuuriin ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Paikallisjunaverkoston ulottaminen Saloon merkitsisi 15 miljoonan, Loimaalle 10 miljoonan ja Uuteenkaupunkiin 30 miljoonan euron investointeja.

Vilkkaimmin liikennöidyn Turku—Salo-rataosuuden kunnostamiseksi riittäisi kahden henkilöliikennepaikan parannustyö (Paimio, Piikkiö), kahden uuden henkilöliikennepaikan rakentaminen (Halikko, Littoinen), yksi neljän kilometrin mittainen kohtausraide (Hajala) sekä yhden tasoristeyksen poistaminen.

Turun ja Salon väliselle osuudelle on kehittymässä noin 270 000 asukkaan taajamavyöhyke, jonka työpaikkakehitys on ollut voimakasta. Paikallisjunaliikenteen kehittäminen on perusteltua aloittaa tältä rataosuudelta. Salon ja Turun välisen rataosuuden kunnostaminen voitaisiin toteuttaa vuosina 2010—2011, jotta paikallisjunaliikenne voitaisiin aloittaa jo vuonna 2012.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 7 500 000 euroa euroa rataosuuden Turun satama — Salo kunnostamiseen soveltuvaksi paikallisjunaliikenteelle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Annika Lapintie /vas

​​​​