TALOUSARVIOALOITE 556/2009 vp

TAA 556/2009 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen toimeentulotuen myöntämisperusteiden muuttamiseen lapsilisän osalta

Eduskunnalle

Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa nopeammin kuin missään muussa teollisuusmaassa. Talouslama vaikeuttaa kaikkein pienituloisimpien kansalaisten ahdinkoa entisestään. Suomessa on jo 700 000 köyhää. He joutuvat myös kantamaan talouslaman seurauksista suhteessa raskaimman taakan.

Toimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2010 olevan noin 220 000. Talouslaman myötä määrän odotetaan kasvavan. Suurin osa on yhden hengen kotitalouksia, mutta yksinhuoltajat ovat taloudellisesti haavoittuvimpia: Stakesin mukaan toimeentulotukea saa joka neljäs suomalainen yksinhuoltajaperhe, yhteensä 27 500 perhettä. Kaikkiaan toimeentulotukea saavia lapsiperheitä on lähes 50 000 (STAKES 2006).

Lapsilisällä kompensoidaan perheille lasten kasvattamisesta aiheutuvia kuluja. Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin, ja lapsilisien reaaliarvon lasku pakottaa köyhät perheet turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotuen perusosan määräytymisperusteita kuitenkin muutettiin 1.1.1994 alkaen siten, että lapsilisät otetaan huomioon perheen toimeentulolaskelmaa tehtäessä. Käytännössä lapsilisien mahdolliset korotukset vähennetään aina toimeentulotuesta. Tämä on räikeässä ristiriidassa hallitusohjelman lapsiköyhyyden vähentämiseen pyrkivien tavoitteiden kanssa.

Lapsilisä on muutettava etuoikeutetuksi tuloksi, joka ei vähennä perheen saamaa toimeentulotukea. Lapsilisiin viime vuosina tehdyt pienet parannukset eivät muuten auta kaikkein suurimmassa ahdingossa olevien perheiden tilannetta lainkaan. Kaikkiin toimeentulotukea saaviin lapsiperheisiin soveltaen tämä tietäisi valtiolle korkeintaan 35 miljoonan euron lisäkustannuksia vuodessa. Olemme tehneet tätä asiaa koskevan lakialoitteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 35 000 000 euroa toimeentulotuen myöntämisperusteiden muuttamiseen lapsilisän osalta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Annika Lapintie /vas 
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​