TALOUSARVIOALOITE 557/2009 vp

TAA 557/2009 vp - Sanna Lauslahti /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen varusmiesten juoksujalkineisiin

Eduskunnalle

Nuorten miesten kunto on selvitysten mukaan vuosien saatossa huolestuttavasti heikentynyt. Heidän liikunta-aktiivisuuteensa voidaan kuitenkin vaikuttaa, esimerkiksi liikuntaan motivoivalla varusmieskoulutuksella. Palveluksen aikana hankittu hyvä kunto ei varastoidu, mutta syttynyt liikuntakipinä voi näkyä positiivisesti reserviin siirtyvien liikunta- ja terveyskäyttäytymisessä.

Varusmiehet saavat varustepaketin osana juoksujalkineet, jotka kerätään kotiutumisen yhteydessä pois. Juoksujalkineet kierrätetään varusmieheltä toiselle, mikä on terveysriski. Käytetyt, toisen jalkaan muokkautuneet jalkineet eivät enää tue jalkaa kunnolla, ja jalkaterän sekä sen kautta koko askeleen liikelinjaa muuttava kannan kuluminen ja jalkineen venyminen altistavat tapaturmille. Väärä jalkaterän kuormitus kuormittaa virheellisesti myös lantion ja selkärangan niveliä aiheuttaen tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä päänsärkyä. Jotta juokseminen olisi turvallista liikuntaa, juoksujalkineen tulee olla yksilöllisesti sovitettu ja jalkaan muokkautuva.

Jos varusmiehille hankittaisiin henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut juoksujalkineet, jotka luovutettaisiin heille omaksi palveluksen päätyttyä, niitä pitäisi ostaa vuosittain noin 37 800 paria. Kustannusvaikutus olisi noin 500 000 euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  27.10.01 lisäyksenä 500 000 euroa varusmiesten juoksujalkineiden uusimiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Sanna Lauslahti /kok
  • Leena Harkimo /kok

​​​​