TALOUSARVIOALOITE 561/2009 vp

TAA 561/2009 vp - Mika Lintilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kokkolan pohjoisen ohikulkutien liikennejärjestelyihin

Eduskunnalle

Kokkolan satamasta on kasvanut yksi pohjoisen Suomen merkittävimpiä satamia. Sataman kasvu on voimakkaasti lisännyt myös rautateitse tapahtuvaa tavaraliikennettä, ja liikenne tulee edelleen kasvamaan. Nykyisin satamaan johtava rautatie kulkee Kokkolan pohjoisen ohikulkutien poikki. Tämä järjestely on sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen sujuvuuden kannalta erittäin ongelmallinen, ja ongelman poistaminen vaatii välittömiä liikennejärjestelyitä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 500 000 euroa Kokkolan pohjoisen ohikulkutien järjestelyihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mika Lintilä /kesk
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Bjarne Kallis /kd
  • Petri Salo /kok
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Jutta Urpilainen /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​