TALOUSARVIOALOITE 562/2009 vp

TAA 562/2009 vp - Hannes Manninen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vanhojen valokuvien digitointiin ja kuva-aiheiden taustahistorian selvittämiseen

Eduskunnalle

Monissa Suomen museoissa (mm. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Lapin metsämuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Pyhälahden valokuvaamomuseo, Tampereen museo ja Varkauden museo) ja yksityisissä kokoelmissa on säilytettyinä runsaasti valokuvaajien ottamia vanhoja valokuvia, negatiiveja sekä niihin liittyviä tekstitietoja.

Valokuvakokoelmien tuhoutumisen estämiseksi on välttämätöntä, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat valokuvakokoelmat saadaan pelastettua kuvien digitoinnilla, niiden tunnistamisella sekä liittämällä ne arkistointitietokantaan.

Hanke tukisi myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin valmistautumista, jolloin vanhoja valokuvia tarvitaan mm. kirjojen ja dokumenttiohjelmien tekemisessä.

Sisältötyön kattavuuden turvaamiseksi sekä tallennettavan valokuvamateriaalin laajuuden vuoksi on perusteltua osoittaa mainitulle momentille erillinen määräraha. Lisäksi perusteluissa tulee mainita, että määrärahaa tarvitaan useammaksi vuodeksi ja sillä voidaan palkata dokumenttikuvaukseen erikoistunut ammattilainen tukemaan hankkeen toteuttamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.55 lisäyksenä 200 000 euroa vanhojen valokuvien digitointiin, kuva-aiheiden taustahistorian selvittämiseen sekä niissä tarvittavaan asiantuntija-apuun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Hannes Manninen /kesk
  • Janne Seurujärvi /kesk

​​​​