TALOUSARVIOALOITE 565/2009 vp

TAA 565/2009 vp - Marjo Matikainen-Kallström /kok 

Tarkistettu versio .0

Määrärahan osoittaminen Loviisan saaristotien rakentamiseen

Eduskunnalle

Loviisan kaupungin yleiskaavassa on suunniteltu Määrlahden asuntoalueen läpikulkuliikenteen vähentämiseksi asuntoalueen itäpuolelta ohittavan uuden Atomitien (maantie 1583) rakentamista. Se on tarpeellista liikenteen turvallisuuden parantamiseksi sekä liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi Loviisan keskustassa ja Määrlahden asuntoalueella, jossa henkilöautoliikenteen ohella raskas liikenne kulkee laajenevan asuntoalueen ja Loviisanlahden välistä. Mikäli Loviisaan päätetään rakentaa kolmas ydinvoimalaitosyksikkö, on uuden ohitustien rakentaminen välttämätöntä ennen voimalaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Hankkeen tilavaraussuunnittelu on valmistunut keväällä 2008. Hankkeen alustava kustannusarvio on 8 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Loviisan saaristotien rakentamisen käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marjo Matikainen-Kallström /kok

​​​​