TALOUSARVIOALOITE 566/2009 vp

TAA 566/2009 vp - Marjo Matikainen-Kallström /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Ruotsinpyhtäälle välille Tesjoki—Ruukki

Eduskunnalle

Valtatie 7 (E 18-tie) on vilkkaasti liikennöity kansainvälinen pääväylä Helsingin ja Pietarin välillä. Sitä käyttävät Tesjoen ja Ahvenkosken välillä autoilijoiden ja jatkuvasti lisääntyvän raskaan liikenteen lisäksi myös koululaiset sekä muut jalankulkijat ja pyöräilijät. Tien piennar on koko Tesjoen ja Ruukin välisellä osuudella kapea, eikä kevyelle liikenteelle ole rakennettu omaa väylää. Edes Ruotsinpyhtään kirkonkylän eli Ruukin pääraitilla ei ole erotettu kevyttä liikennettä muusta liikenteestä. Hanke sisältyy osahankkeina Loviisan ja Ruotsinpyhtään yhteiseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan, joka valmistui vuonna 2005.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 600 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Ruotsinpyhtäälle välille Tesjoki—Ruukki.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marjo Matikainen-Kallström /kok

​​​​