TALOUSARVIOALOITE 569/2009 vp

TAA 569/2009 vp - Markus Mustajärvi /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin ja Sallan yksiköiden kehittämiseksi

Eduskunnalle

Metsäntutkimuslaitos harjoittaa merkittävää ja ainutlaatuista tutkimustoimintaa myös pienissä yksiköissä, jotka ovat olleet pitkään lakkautusuhan alla. Yksiköt ovat merkittäviä työllistäjiä alueillaan ja tarjoavat vakituisten töiden ohella myös kausitöitä. Ilmastonmuutoksen myötä muihin tieteisiin, elinkeinoelämään, kansainvälisyyteen ja paikallisuuteen kytkeytyvä tutkimus korostuu. Kummassakin yksikössä tehdään sellaista tutkimusta ja analysoidaan tutkimusaineistoa, mitä ei tehdä missään muualla. Nyt olisi tärkeää, että toimipisteiden jatko turvataan ja niitä kehitetään.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.01 lisäyksenä 400 000 euroa Metsäntutkimuslaitoksen Sallan ja Kolarin toimipisteiden kehittämiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markus Mustajärvi /vas

​​​​