TALOUSARVIOALOITE 57/2009 vp

TAA 57/2009 vp - Thomas Blomqvist /r ym. 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

Eduskunnalle

Hirvieläinten aiheuttamat vahingot eivät seuraa järjestelmällisesti hirvieläinkannan kehitystä, mikä vaikeuttaa vahinkojen ennakkoon arviointia. Nykyiset määrärahat eivät riitä hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen riittävään korvaamiseen ja näiden eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen. Vahingot käsittävät niin metsävahinkoja, viljelmille aiheutuneita vahinkoja, metsänviljelyaineistolle ja taimikoille aiheutuneita vahinkoja sekä muita vahinkoja. Toistaiseksi korvausjärjestelmä on perustunut 250 euron omavastuuseen. Tämä ehdotetaan nyt poistettavaksi maa- ja metsätalousvahinkojen osalta, mikä lisää määrärahan tarvetta. Päätöstä, jonka mukaan hirvieläinten liikenteelle aiheuttamat vahingot jätettäisiin jatkossa korvaamatta, ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ratkaisuna määrärahojen riittämättömyyteen. Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävä riistavahinkolaki nostaa määrärahojen lisäämispainetta hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.41 lisäyksenä 100 000 euroa hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r
  • Mats Nylund /r

​​​​