TALOUSARVIOALOITE 570/2009 vp

TAA 570/2009 vp - Markus Mustajärvi /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Martti—Tulppio-tien rakentamiseen Savukoskella

Eduskunnalle

Martti—Tulppio-tien perusparannus sisältyi jo vuonna 1983 UKK-kansallispuiston perustamiseen niin, että kunnan matkailun kehittämistoimena puiston lakiperusteluihin kirjattiin Savukosken kunnan pohjoisosan tiestön kunnostaminen. Tämä hanke on kansallispuiston perustamisen vielä toteuttamaton kompensaatiohanke, josta riippuu valtion uskottavuus sopijaosapuolena. Martti—Tulppio-tien rakentamisen käynnistäminen on tällä hetkellä monesta syystä ajankohtainen. Kaivoksen YVA-menettely on aloitettu ja ensimmäiset kuulemistilaisuudet järjestetty. Myös vaihtoehtoisia raideliikenneyhteyksiä selvitetään.

Savukoski, kuten koko Itä-Lappi, on edelleen Lapin vaikeimpia työttömyysalueita, jolle tietyön käynnistyminen toisi välittömästi helpotusta. Kunnan painopistealueina on esitetty mm. vuonna 2003 julkaistussa Itä-Lappi-työryhmän loppuraportissa luontomatkailu, jonka kehittämisessä tietyö olisi tärkeä täsmätoimi. Peruskorjaus parantaisi tiellä liikkuvien turvallisuutta, käytetäänhän tietä myös puukuljetuksiin. Se on tärkeä peruste puuhuollon yleisen tilanteen ja erityisesti Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen vuoksi.

Martti—Tulppio-tien peruskorjauksella on vahva kytkentä Itä-Lapin seutukunnan kannalta tärkeän Soklin kaivosinvestoinnin käynnistymiseen. Näkymät hankkeen käynnistymiselle ovat hyvin lupaavat. Tieinvestoinnilla on vahva kytkentä kaivoshankkeen mahdollisimman nopeaan etenemiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markus Mustajärvi /vas
  • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​