TALOUSARVIOALOITE 572/2009 vp

TAA 572/2009 vp - Markus Mustajärvi /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllisyystoimiin pahimmille työttömyysalueille

Eduskunnalle

Talousarvioesityksen perusteluissa todetaan, ettei minkään työmarkkina-alueen työttömyys saa olennaisesti ylittää maan keskimääräistä tasoa. Määritelmän mukaisesti tämä tarkoittaa, ettei missään saa ylittää yli 80 %:lla maan keskimääräistä työttömyyden tasoa. Ennakoivat toimet voidaan aloittaa, kun 60 %:n raja ylittyy.

Tämä pitkään talousarvion perusteluissa ollut kappale ei käytännössä ole tarkoittanut mitään. Suomessa löytyy lukuisia kuntia ja työmarkkina-alueita, joissa on eletty asetetun rajan väärällä puolella jo yli vuosikymmenen. Pahin tilanne on ollut ja on Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 20 000 000 euroa ns. aluevelvoitekuntiin, joissa työttömyys on maan keskimääräistä tasoa olennaisesti korkeampaa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markus Mustajärvi /vas

​​​​