TALOUSARVIOALOITE 573/2009 vp

TAA 573/2009 vp - Markus Mustajärvi /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen

Eduskunnalle

Viime keväänä julkaistiin selvitysmiehen raportti talous- ja velkaneuvonnan tilanteesta, jossa esitettiin kiireellisiä toimenpiteitä palvelun tasapuolistamiseksi ja organisointitavan muuttamiseksi. Eduskunta keskusteli syvässä yhteisymmärryksessä asiasta ja oli sitä mieltä, että muutokset tehdään ja pikaisesti.

Budjettiesitys ei tue näitä puheita. Rahaa on luvassa vähemmän kuin kuluvalle vuodelle. Rahoituksen poukkoilevuus johtaa siihen, että nyt epävarmassa tilanteessa elävät ammattilaiset äänestävät jaloillaan heti, kun voivat. Jos niin tapahtuu, kestää kauan, ennen kuin palvelutaso kyetään nostamaan edes nykyiselle tasolle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markus Mustajärvi /vas

​​​​