TALOUSARVIOALOITE 576/2009 vp

TAA 576/2009 vp - Markus Mustajärvi /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömyysturvan peruspäivärahan korottamiseen budjettiperusteisesti

Eduskunnalle

Pääministeri Vanhasen kummankaan hallituksen aikana työttömyysturvaan ei ole tehty sentinkään tasokorotusta. Näin siitäkin huolimatta, että työttömyys on suomalaisen köyhyyden suurin yksittäinen syy. Työttömiä on tällä hetkellä liki kolmesataatuhatta (8/2009) ja alkuvuodesta työttömien määrä ylittänee 350 000 rajan.

Kun työttömyys kasvaa rajusti, erityisesti nuorisotyöttömyys, ja työllisten määrä vähenee, myös työttömyysturvan varassa elävien tilanne kärjistyy muita tiukemman verotuksen, välillisten verojen ja palvelumaksujen vuoksi.

Työttömyyden rakenne on muuttunut vaikeaksi. Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien osuus on korkea, ja heidän sijoittumisensa työmarkkinoille on epätodennäköistä ilman erityisiä tukitoimia. Myös maahanmuuttajien tilanne vaatii erityistoimia. Työmarkkinatukiuudistuksen seurauksena kymmeniätuhansia työttömiä on sysätty toimeentulotuen varaan. Myös ensi kertaa työmarkkinoille tulevien taloudellinen asema on heikko.

Työttömyyden aikaisen toimeentulon parantaminen on välttämätöntä, jotta mahdollisimman moni syrjäytymisuhan alla elävistä työttömistä pysyisi työmarkkinoiden käytettävissä. Työtön henkilö ei kykene suunnittelemaan pitkäjänteisesti tulevaisuuttaan, mikäli hänen perusturvansa ei ole riittävä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.20.51 lisäyksenä 22 914 000 euroa työttömyysturvan peruspäivärahan korottamiseksi budjettiperusteisesti 1.7.2010 lukien 6,84 eurolla päivältä (700 euroksi/kk).

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​