TALOUSARVIOALOITE 579/2009 vp

TAA 579/2009 vp - Markus Mustajärvi /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poronhoitajien sijaisaputoiminnan käynnistämiseksi

Eduskunnalle

Poronhoitajien sijaisaputoiminnan käynnistämisestä on istunut työryhmä ja tehnyt hyvän esityksen. Siinä esitettiin sekä poronhoitajien että turkistuottajien sijaisavun aloittamista 2010, mutta poronhoitajien sijaisapukokeilun aloittaminen on pudonnut talousarvioesityksestä pois.

Poronhoitajien hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi olisi tärkeää käynnistää kokeilu. Sillä olisi aivan erityinen merkitys poronhoitoalueella, jossa ei ole maataloutta. Poronhoitajien ikärakenne painottuu vanhempiin ikäluokkiin, ja nuorten mukaan saaminen elinkeinoon vaatii erilaisia toimia. Sijaisapu työkyvyttömyystilanteessa olisi eräs viesti yhteiskunnalta elinkeinon arvostuksesta ja elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisesta kohtelusta muihin alkutuotannon elinkeinoihin verrattuna. Sijaisaputoimintaa on poronhoitajien keskuudessa odotettu jo kauan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.80.42 lisäyksenä 200 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin, että määrärahaa saa käyttää myös poronhoitajien sijaisaputoiminnan käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markus Mustajärvi /vas

​​​​