TALOUSARVIOALOITE 580/2009 vp

TAA 580/2009 vp - Jukka Mäkelä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tukemiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Valtaosa Suomen joukkoliikennematkoista tehdään pääkaupunkiseudulla. Joukkoliikennettä käyttää YTV-alueella joka arkipäivä noin 400 000 kaupunkilaista. Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä tulee kehittää niin, että se on varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle. Näin saadaan ruuhka-Suomen liikenne ja ihmisten arki sujuvaksi. Pitkäjänteinen joukkoliikennepolitiikka vähentää tarvetta uusiin ja mittaviin väylähankkeisiin ja on tärkeä osa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kuntien vuotuinen tuki joukkoliikenteelle on 160 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteestä huolehtivat HKL ja YTV, joiden toiminta rahoitetaan lipputuloilla ja kuntien tuilla. Keskisuuret kaupungit saavat joukkoliikenteeseen valtion tukea 20—40 %. Talousarvioehdotuksessa esitetty 7,5 miljoonan euron määräraha suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen (Helsingin seutu, Tampere ja Turku) on hyvä valtion apu, mutta rahoitustaso on riittämätön tarpeeseen nähden. Vuoden 2009 talousarviossa määräraha oli 5 miljoonaa euroa, joten summa on kyllä nimellisesti noussut. Muutos on kuitenkin tehty momentin sisäisenä siirtona, joten sillä ei ole lopputuloksen kannalta riittävää vaikutusta. Määrärahan pitäisi kokonaisuudessaan olla vähintään 25 miljoonaa euroa, jotta sillä voitaisiin saada todellisia vaikutuksia joukkoliikenteen käyttöön.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 25 000 000 euroa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Jukka Mäkelä /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juha Hakola /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​