TALOUSARVIOALOITE 581/2009 vp

TAA 581/2009 vp - Outi Mäkelä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahan sitomattoman osuuden korottamiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Maakunnan omaan harkintaan annettava rahoitus monipuolistaa ja tehostaa maakuntasuunnitelmassa linjattujen maakunnan kehittämistavoitteiden toteuttamista sekä vahvistaa samalla maakunnan omaehtoista toimintaa alueen kehittämispolitiikasta päätettäessä. Se on myös alueiden kehittämislain ja aluehallinnon uudistamishankkeen mukaista, sillä se vahvistaa maakuntien omaehtoista roolia aluekehityksen toteutuksessa ja koordinoinnissa. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että maakunnan kehittämisrahan sitomattomaan osaan tehdään tasokorotus. Vuonna 2007 ohjelmiin sitomattoman rahoituksen määrä oli koko maassa 12,28 miljoonaa euroa, vuoden 2008 talousarviossa määräraha oli 13,056 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 eduskunnan hyväksymässä talousarviossa 13,056 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksessä on vuodelle 2010 varattu maakunnan kehittämisrahaa yhteensä 30,156 miljoonaa euroa, mistä maakuntien liittojen käytettäväksi varattua ja asianomaisten ministeriöiden käytettäväksi varattua osuutta on 21,156 miljoonaa euroa. Mikäli koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) rahoitus pidetään vuoden 2009 tasolla eli 10,6 miljoonassa eurossa, maakuntien liittojen käytettäväksi tulevan kehittämisrahan määrä alenisi 10,556 miljoonaan euroon.

Maakunnan kehittämisrahan ohjelmiin sitomatonta, maakunnan liittojen käytettäväksi tulevaa osaa on talousarvion eduskuntakäsittelyssä tarpeen korottaa hallitusohjelman mukaisesti 14,056 miljoonaan euroon, minkä lisäksi koheesio- ja kilpailukykyohjelman määrärahaksi tulee varata 10,6 miljoonaa euroa. Ohjelmiin sitomatonta määrärahaa tulee korottaa 3,5 miljoonalla eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 3 500 000 euroa maakunnan kehittämisrahan sitomattoman osuuden korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Outi Mäkelä /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​