TALOUSARVIOALOITE 582/2009 vp

TAA 582/2009 vp - Elisabeth Nauclér /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kansainväliseen kehitysapuun

Eduskunnalle

Vuoden 2010 talousarvioesityksessä kehitysyhteistyöhön osoitetaan yhteensä 965 621 000 euroa, mikä merkitsee noin 50 miljoonan euron korotusta. Varsinaisen kehitysavun määrärahaksi esitetään 736 504 000 euroa.

Suomi on EU:ssa sitoutunut korottamaan kehitysavun määrärahoja vähintään 0,51 %:iin bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 %:iin vuoteen 2015 mennessä. Kehyspäätöksessä 2010—2013 hallitus oli valmis lisäämään varsinaisen kehitysavun määrärahaa siten, että se olisi 798 miljoonaa euroa vuonna 2010. Siitä huolimatta, että talousarvioesityksessä ehdotettava määräraha on nyt 60 miljoonaa euroa pienempi kuin alun perin arvioitiin, kehitysyhteistyön määrärahat ylittävät 0,51 %:n tavoitetason suhteessa bruttokansantuloon, koska bruttokansantulo pienenee. Vuonna 2010 kehitysyhteistyön määrärahat tulevat olemaan 0,55 % BKT:sta.

Vaikka prosentuaalinen tavoite nyt saavutetaankin ja jopa ylitetään, nimelliskorotus ei ole riittävä. Kehitysyhteistyön korkea tason varmistamiseksi meidän on huolehdittava pitkän aikavälin ja ennakoitavissa olevasta rahoituksesta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on yksimielisesti korostanut Suomen kehitysyhteistyölle olevan tärkeää, että hankkeisiin osoitetaan suurempia määrärahoja ja että kehitysyhteistyöpolitiikka kantaa hedelmää. Maailman syvän laman vaikutukset iskevät raskaimmin kehittyviin maihin, joilla on jo nykyisellään heikommat valmiudet taloudellisten häiriöiden vaikutuksista selviämiseen kuin kehittyneillä mailla. Nyt on myös hyvä pitää mielessä, että kehitysapumme määrää koskevilla päätöksillä meillä on mahdollisuus osoittaa kelvollisuutemme paikkaan, jota Suomi tavoittelee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä kaudeksi 2013—2014. Kehitysyhteistyön määrärahat ovat nimittäin tärkeä valintakriteeri.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  24.30.66 lisäyksenä 60 000 000 euroa kansainväliseen kehitysapuun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Elisabeth Nauclér /r
 • Christina Gestrin /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Håkan Nordman /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Pekka Haavisto /vihr

​​​​