TALOUSARVIOALOITE 585/2009 vp

TAA 585/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puolustusvoimien kuva-arkiston Suomen sotien 1939—1945 kuvien digitoimiseen

Eduskunnalle

Talvisodan syttymisestä tulee marraskuun viimeisenä päivänä kuluneeksi 70 vuotta. Yhteiskunnan tulee pieneltä osaltaan muistaa suuria uhrauksia tehneitä kansalaisiaan. Puolustusvoimain kuva-arkisto on ehdottomasti parhaiten tehty kuva-arkisto Suomessa. Se on palvellut manuaalisesti lähes 70 vuotta.

Talvisodan taltiointi tuotti noin 11 000 kuvaa Puolustusvoimien kuvakeskuksen arkistoon, mutta jo jatkosotaa varten oli tiedotuskomppanioihin perustettu kuvaajaryhmiä, jotka järjestelmällisesti tallensivat sodan tapahtumia. Myös Lapin sotaa taltioitiin. Kaikki kuvaukset kirjattiin erittäin tarkasti ja tiedot liitettiin valokuvien mukaan. Kaiken kaikkiaan digitoitavia kuvia on yli 160 000.

Sodassa urhoollisesti taistelleiden valokuvat on saatava pikaisesti nykyaikaiseen käyttöön. Ensimmäiseksi tulee siirtää kuvien hyvin jo sota-aikana tallennettu tekstitiedosto tietokantaan. Sa-malla aloittavat koulutettavat kuvienkäsittelijät kuvien tallentamisen.

Digitointityö on mahdollista tehdä Mikkelissä Helsingin yliopiston Mikrokuvaus- ja konser-vointilaitoksessa, jossa on korkealaatuista osaamista. Digitointityö lisäisi työllisyyttä noin 10 miestyövuoden verran. Digitointityö kestää noin kaksi vuotta.

Sodassa isänmaatamme palvelleiden suurten uhrausten valossa on selvää, ettei Suomi, korkean maanpuolustustahdon omaavana valtiona, voi jättää huomioimatta arvoa, jonka tämän kuva-arkiston saattaminen reaaliaikaiseen käyttöön luo.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  27.10.01 lisäyksenä 300 000 euroa puolustusvoimien kuva-arkiston jatkosodan kuvien digitoinnin aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr 
  • Juha Hakola /kok
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​