TALOUSARVIOALOITE 586/2009 vp

TAA 586/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2008 alussa tuli voimaan uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta ja toiminta on käynnistynyt suunnitelmallisesti. Vuoden 2010 talousarvioesityksessä maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen esitetään 2,041 miljoonaa euroa, mikä on 200 000 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna on käytettävissä. Määrärahasta osoitetaan tukea Maanpuolustuskoulutus ry:n lisäksi useille valtakunnallisen tason maanpuolustusjärjestölle. Lisäksi määrärahaa tulee suunnata myös kaatuneiden muiston vaalimistyöhön.

Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutus ry:ltä tilaaman maakuntajoukkojen sotilaallisen koulutuksen määrä on vuonna 2009 noin 16 000 koulutusvuorokautta, mikä vastaa vuoden 2008 tasoa. Koulutusvuorokausien määrä on mahdollista nostaa 20 000:een.

Koulutuksen kustannukset ovat merkittävästi nousseet ja määräraha ei tule riittämään suunni-tellun koulutuksen toteuttamiseen. Odotukset maanpuolustusväen keskuudessa ovat korkeat uudelle järjestelmälle.

Sota-aikana kentälle jääneiden henkilöllisyys todennetaan DNA-tutkimuksella Helsingin yli-opiston oikeuslääketieteen laitoksella. Käytettävissä olleilla määrärahoilla toteutettiin 46 tutkimusta vuoden 2008 loppuun mennessä. Vailla rahoitusta on 60 tutkittavaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 555 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Juha Hakola /kok

​​​​