TALOUSARVIOALOITE 587/2009 vp

TAA 587/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kansallisen digitointikeskuksen digitointitoiminnan vakinaistamiseen

Eduskunnalle

Opetusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen mukaan molemmat opetusministeriön osastot edistävät omilla toimialoillaan hankkeen tavoitteiden saavuttamista erityisesti digitointiin suunnatulla erillisrahoituksella ja tulosohjauksen keinoin.

Tietoyhteiskuntastrategia, sen jalkauttamissuunnitelma ja periaatepäätökset ovat tukeneet Kansalliskirjaston Mikkelissä sijaitsevan Kansallisen digitointikeskuksen toiminnan laajentamista ja vahvistamista. Kansallisen digitointikeskuksen toiminnan vakinaistaminen on ollut myös yliopistojen rakenteellisen kehittämisen työryhmän loppuraportin sanoma keväällä 2008.

Keskittämällä muistiorganisaatioiden digitointia mahdollisimman laajasti yhteiseen Kansalliseen digitointikeskukseen saavutetaan laajat kansalliset ja alueelliset hyödyt. Digitointi tuo kansallisen kulttuuriperinnön kaikkien ulottuville. Kansallisten aineistojen käyttö sähköisessä muodossa edistää tutkimusta, kansalaisten palveluja — arjen tietoyhteiskuntaa — ja kilpailukykyä. Kehitystyö, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö tuottavat käyttäjälle laadukkaita sisältöjä ja palveluja kustannustehokkaasti. Rahoitus on toistaiseksi mahdollistanut kansalliskirjastossa historiallisen sanomalehtikirjaston ja tieteellisten aikakausilehtien kirjaston toteutuksen sekä pienpainatteiden digitoinnin aloittamisen.

Tamän hetken tärkein tavoite on toiminnan vakinaistaminen. Henkilökunnan vakiinnuttaminen ja toimintojen vakauttaminen vaativat pitkäjänteisempää rahoitusta. Valtion on tehtävä päätös, että Suomi seuraa muiden sivistysvaltioiden esimerkkiä arkistojen digitoinnissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.02 lisäyksenä 2 400 000 euroa Kansallisen digitointikeskuksen digitointitoiminnan vakinaistamiseen Mikkelissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Katri Komi /kesk

​​​​