TALOUSARVIOALOITE 59/2009 vp

TAA 59/2009 vp - Thomas Blomqvist /r 

Tarkistettu version 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Lapinkyläntien—Heikinkyläntien päällystystyön loppuun saattamiseksi Uudenmaan tiepiirissä

Eduskunnalle

Tieosuuden Kirkonkylä—Heikinkylä—Lapinkylä—Tavastby päällystys paikallisteillä 11932 ja 11913 aloitettiin jo joitakin vuosia sitten. Osuudella on öljysorapinnoite, mutta päällystettä puuttuu vielä molemmista päistä. Tieosuudella on linja-autoyhteys, ja se on tärkeä elinhermo paikkakunnalle. Kunnossapitoa vaikeuttaa nykyinen heikko tienpinta, jota ei ole perustettu kunnolla. Tieosuuden päällystäminen on mitä tärkeintä, koska paikallisen tieverkon liikennöitävyys on keskeistä haja-asutusalueen infrastruktuurille ja asutukselle. Tiehallinnon tarkoituksena on ollut päällystää koko valtion omistuksessa oleva tieosuus, mutta nyt tiehallinto viittaa resurssien puutteeseen työn loppuun saattamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Lapinkyläntien—Heikinkyläntien päällystystyön loppuun saattamiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r

​​​​