TALOUSARVIOALOITE 590/2009 vp

TAA 590/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Puumalan ja Ristiinan välisen tien päällystämiseen

Eduskunnalle

Vihreän kullan kulttuuritiellä on tie 4323, jota kutsutaan myös Savon maisematieksi. Tällä tiellä on 16 km pitkä soratieosuus, josta Ristiinan kunnassa on 11 km ja Puumalan kunnassa 5 km. Tie on päällystetty osittain Ristiinan kunnan puolelta, ja Hurissalon puoleista päätä on kunnostettu vuonna 2001. Väliin on kuitenkin jätetty 16 km pitkä soratieosuus, joka on huonossa kunnossa.

Tieosuudelle on viime kesänä tehty pieniä korjauksia nk. metsärahoilla, mutta korjauskohteet ovat olleet lyhyitä, vain noin 20—300 metrin mittaisia pätkiä, eikä niillä ole kyetty nostamaan tien kokonaisvaltaista palvelutasoa.

Paikallisten ja lähiseudun asukkaiden sekä mökkiläisten kokemusten mukaan pitkien sateettomien kausien aikana tämä soratieosuus pölyää, tulee pykäläiseksi ja syöpyy liikennettä vaarantaviksi raiteiksi. Vastaavasti viime kesän runsaat sateet aiheuttivat myös runsaasti ongelmia. Tien huono kunto voi rikkoa autojen pohjamassaukset, ja esimerkiksi matkailijat eivät tietoisesti käytä kyseistä tieosuutta, vaikka tie on nimetty matkailu- ja kulttuuritieksi. Tie lyhentää merkittävästi matkaa etelästä Ristiinan kautta Puumalaan.

Tien liikennemäärä kesäaikaan on noin 500, talviaikaan noin 300—500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiellä on myös suhteellisen paljon raskasta poikittaisliikennettä.

Paikalliset asukkaat ja kesämökkiläiset ovat jättäneet joulukuussa 2002 vetoomuksen maantiellä olevan soratieosuuden kunnostamiseksi ja päällystämiseksi. Ilman merkittävää ja hankekohtaisesti perusteltua erillisrahoitusta tiepiirillä ei ole mahdollisuuksia ottaa esitettyä hanketta ohjelmiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Puumalan ja Ristiinan välisen tien 4323 päällystämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Katri Komi /kesk 
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​