TALOUSARVIOALOITE 591/2009 vp

TAA 591/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Mikkelin ja Puumalan välisen tien perusparannukseen

Eduskunnalle

Kantatie 62 muodostaa kuljetuksille väylän maakunnan keskiosista Kaakkois-Suomen metsäteollisuuskeskuksiin. Imatran raja-aseman avauduttua kansainväliselle liikenteelle on kantatiestä 62 tullut potentiaalinen väylä rajan ylittävälle liikenteelle. Tieosuus on runsaasti liikennöity, ja sillä on tärkeä merkitys alueen elinkeinoelämän kannalta. Liikenteen kasvu näkyy erityisesti kesäkuukausina. Tien teknisesti huono standardi vaikeuttaa alueen maisemallisten arvojen hyödyntämistä.

Mikkelin seudun kuntaliitoksen myötä Anttolasta kehitetään tärkeää kaupunkiosakeskusta. Anttolan asukkaista huomattava osa käyttää tietä päivittäin työmatkaliikenteeseen. Tien runsas liikennöinti ja huononeva kunto aiheuttavat sen käyttäjille turvallisuusriskin. Tien parannus antaa mahdollisuuden kehittää myös alueen vakinaista ja vapaa-ajan asutusta. Tie palvelee merkittävästi Venäjältä suuntautuvaa matkailijaliikennettä ja myös muuta liikennettä Mikkeli—Imatra välillä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Mikkelin ja Puumalan välisen kantatien 62 perusparannuksen käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Katri Komi /kesk 
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​