TALOUSARVIOALOITE 593/2009 vp

TAA 593/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 5 parantamiseen tieosuudella Pitkäjärvi—Asema Mikkelissä

Eduskunnalle

Valtatie 5 on Itä-Suomen pääväylä. Valtatien liikennemäärä vaihtelee suunnittelualueella välillä 13 000—21 900 autoa vuorokaudessa ja sen ennustetaan kasvavan 1.5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Mikkelin ohikulkutie on rakennettu 1980-luvulla. Viitostien parannustyö välillä Lusi—Mikkeli on aloitettu vuonna 2009.

Mikkelin kaupungin kohdalla oleva tieosuus Pitkäjärvi—Asema ei kuitenkaan sisälly Lusi—Mikkeli tieosuuden parantamiseen. Valtatiet 5 ja 13 kulkevat Pitkäjärven ja Kaihun välillä samaa tietä ja vilkkaasti liikennöidyt liittymät Jyväskylään sekä Lappeenrannan ja Kouvolan suuntaan jäävät edelleen kunnostustöiden ulkopuolelle.

Tiejaksolla on vuosina 1999—2003 sattunut yhteensä 57 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 9 on johtanut vakavaan onnettomuuteen ja kaksi kuolemaan. Liikennekuolemien ja hengenvaarallisten onnettomuuksien tiheydellä mitattuna tiejakso on vilkkaiden pääteiden synkimpiä. Eritasoliittymät ovat vanhanaikaisia ja liikenneturvallisuus on huono erityisesti ramppiliittymissä ja katuverkon liittymissä. Lisäksi tie on irrallaan kaupunkirakenteesta, vaikka sen varrelle on kehittynyt monipuolista liikennehakuista yritys- ja liiketoimintaa. Liikennemelu aiheuttaa nykyisellään haittaa tien varren asukkaille.

Kunnostuksen toteutuminen parantaisi merkittävästi valtatien liikenneturvallisuutta ja palvelutasoa ja vähentäisi samalla myös melulle altistuvien kaupunkilaisten määrää. Lisäksi kevyenliikenteen yhteydet paranisivat ja pohjaveden saastumisriski pienenisi oleellisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 5 parantamiseen tieosuudella Pitkäjärvi—Asema Mikkelissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Katri Komi /kesk
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​