TALOUSARVIOALOITE 597/2009 vp

TAA 597/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintama-avustuksen maksamiseen kaikille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

Eduskunnalle

Valtioneuvoston 15.2.2007 voimaan tulleessa asetuksessa todetaan, että rintama-avustusta voidaan hakemuksesta maksaa ensinnäkin Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleelle Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella pysyvästi asuvalle vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa elävälle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle sekä toiseksi Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleelle Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle.

Vuoden 2009 talousarviossa momentille 33.50.54 määrärahaa on myönnetty 90 000 euroa. Tavoitteena on tukea vaatimattomissa taloudellisissa oloissa elävien veteraanien toimeentuloa. Avustusta saavien lukumäärän arvioidaan vuonna 2009 olevan 230 henkilöä. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä on 455 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  33.50.54 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää rintama-avustuksen maksamiseen kaikille ulkomailla asuville Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr

​​​​