TALOUSARVIOALOITE 598/2009 vp

TAA 598/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutukseen

Eduskunnalle

Sotiemme veteraaneja on keskuudessamme tilastojen perusteella enää noin 60 000 henkeä. Heidän toimintakykynsä heikkenee, ellei omatoimista selviytymistä tueta tehokkaasti. Nyt on viimeinen hetki panostaa aikaisemmin hyvässä kunnossa olleiden veteraanien kuntoutukseen ja kotiapuun. Riittävä, asianmukainen ja ennen kaikkea säännöllisesti tapahtuva kuntoutus turvaa ja edistää ikääntyneiden veteraanien kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista kotioloissa, omin avuin ja mahdollisimman pitkään. Erityisesti on panostettava päiväkuntoutukseen tarvittaessa myös veteraanien kotona. Samalla kalliin laitoshoidon tarve vähenee. Tavoitteena tulee olla myös, että vuosittain kuntoutetaan pääosin myös puolisot.

Kuntoutukseen oikeutettujen rintamaveteraanien määrä oli vuodenvaihteessa hieman yli 56 000 veteraania. 1.1.2005 voimaan tulleella asetuksella (1144/2004 ) rintamaveteraanien kuntoutuksen painopistettä siirrettiin laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen siten, että jatkossa vähintään puolet kuntoutuksesta toteutetaan avokuntoutuksena.

Vuosia sitten linjattiin periaate vapautuvien resurssien käyttämisestä sotiemme veteraanien erilaisten etuuksien parantamiseen. Rintamaveteraanien kohdalta tilanne on kuntoutuksen osalta parantunut verrattuna esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Nyt kuntoutukseen ehdotettu määrärahan aleneminen valtion talousarvioehdotuksessa on kuitenkin 4 miljoonaa euroa.

Iäkkäiden veteraanien määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja heidän kuntoutuksensa alkaa kuulua toimintakykyluokkaan I, eli ns. raskaaseen kuntoutukseen, jolloin kuntoutuksen hintakin muodostuu kalliimmaksi. Veteraanien keskuudessa tapahtuva luonnollinen poistuma yhdistetään valitettavan usein kuntoutuksen hakijoiden määrän pienenemiseen. Tämä ei kuitenkaan ole oikea johtopäätös, koska Suomessa on edelleen veteraaneja, jotka eivät ole vielä hakeneet ollenkaan kuntoutukseen. Tämä johtuu siitä, että monet henkilöt ovat vasta ikääntyessään tulleet tietoisiksi kuntoutuksen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Valtiokonttorin ilmoittamasta lisämäärärahasta haki 146 kuntaa varoja järjestääkseen varojen loppumisen vuoksi vuosittaisen kuntoutusjakson kuntoutusta hakeneille veteraaneille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.57 lisäyksenä 4 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Juha Hakola /kok
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​