TALOUSARVIOALOITE 599/2009 vp

TAA 599/2009 vp - Håkan Nordman /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kielikylvyn käytön lisäämiseen

Eduskunnalle

Hyvän kielitaidon merkitys käy yhä tärkeämmäksi työssä ja siviilielämässä. Monikielisyyttä korostetaan myös hallitusohjelmassa, jonka mukaan monikielisiä opetusohjelmia tulee edistää.

Kokeilumuotoisen kielikylpyopetuksen aloittamisesta on kulunut yli 20 vuotta, ja tulokset ovat olleet onnistuneita ja myönteisiä. Kielikylpy on osoittautunut oivalliseksi keinoksi lapsille toisen kotimaisen kielen oppimiseen, ja tulosten mukaan kielikylpyopetusta saaneet lapset ovat pärjänneet paremmin vieraiden kielten oppimisessa. Tämän perusteella kielikylpy helpottaa vieraiden kielten oppimista. Kielikylpyopetuksen lisäämiseen nykyisissä kunnissa ja sen aloittamiseen monissa kunnissa tulee kannustaa erityisin panostuksin, parantamalla kunnille tarjottavia ehtoja ja kouluttamalla lisää opettajia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa kielikylvyn käytön lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Håkan Nordman /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Mats Nylund /r
  • Petri Salo /kok
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Bjarne Kallis /kd

​​​​