TALOUSARVIOALOITE 6/2009 vp

TAA 6/2009 vp - Esko Ahonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lappajärven Itäkylässä kantatiellä 68

Eduskunnalle

Tielaitos tekee suunnitelmaa kantatien 68 parantamiseksi pidemmällä aikavälillä. Lappajärven kunnan alueella on tehty aloitteita ja esityksiä siitä, että liikenneturvallisuutta tulisi parantaa kantatiellä 68 varsinkin asutulla Itäkylän kohdalla. Kysymyksessä on tällöin liikennöitävä väli Itäkylän eteläpuoleisesta tienristeyksestä pohjoiseen ns. Takalan tienristeykseen asti. Tällä alueella on tien varrella runsaasti asutusta ja lisäksi koululaiset, varsinkin ala-asteen koululaiset, käyttävät tietä koulumatkoihin. Tieosuudella on tapahtunut vuosien mittaan useita vakavia liikenneonnettomuuksia.

Liikennemäärät ko. kantatiellä ovat jatkuvasti lisääntyneet ja varsinkin raskas liikenne alueella on runsasta. Pyöräilijät ja jalankulkijat raskaan liikenteen seassa kyläalueella ovat liikenneturvallisuusriski, joka tulisi suunnitelmaa tehtäessä huomioida kevyen liikenteen väylän rakentamisella. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä parantaisi oleellisesti liikenneturvallisuutta kantatiellä 68 Lappajärven kunnan Itäkylän alueella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän suunnittelemiseen ja rakentamiseen Lappajärven Itäkylässä kantatiellä 68.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk

​​​​