TALOUSARVIOALOITE 60/2009 vp

TAA 60/2009 vp - Thomas Blomqvist /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Porvoon saaristotien rakentamiseen

Eduskunnalle

Porvoon kaupungin itäpuolelta ohittavan saaristotien rakentaminen on tarpeellista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi asuntoalueilla ja Porvoon ydinkeskustassa. Hankeen toteuttamisen avulla voidaan vähentää oleellisesti Porvoon keskustan kautta kulkevaa läpikulkuliikennettä, josta raskaan soraliikenteen ja loma-asukkaiden viikonloppuliikenteen osuudet ovat merkittäviä. Tällöin muun liikenteen sujuvuus sekä liikenne- ja asuinympäristö paranevat keskustassa. Samalla luodaan välttämättömiä liikenteellisiä edellytyksiä asuntotuotannolle Helsingin metropolialueeseen kuuluvilla Porvoon Kevätkummun ja Tarkkisten laajennusalueilla, joiden toteuttamiseen Porvoon kaupungilla on maanomistajana hyvä valmius.

Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty tammikuussa 2008. Koko hankkeen kustannusarvio on 14,7 milj. euroa ja 1. vaiheen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Hanke on hyvin kannattava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Porvoon saaristotien rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r

​​​​