TALOUSARVIOALOITE 600/2009 vp

TAA 600/2009 vp - Håkan Nordman /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen urheiluakatemioiden toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Maassamme toimii 15 urheiluakatemiaa, ja yksi niistä eli Vaasan seudun urheiluakatemia on kaksikielinen. Urheiluakatemioiden tehtävä on helpottaa huippu-urheilijoiden mahdollisuutta yhdistää opinnot ja urheilu. Maamme huippu-urheilijoiden piirissä tehdyt tutkimukset vahvistavat urheiluakatemioiden tarpeen.

Tyypillisiä yhteystyökumppaneita urheiluakatemioiden ylläpidossa ovat kunnat, korkeakoulut ja opistot. Rahoituksessa on vaikeuksia sen ollessa pitkälti riippuvainen isäntäkunnan avustuksista. Valtion tulee tukea urheiluakatemioita.

Urheiluakatemiat ovat osa kansallista huippu-urheilujärjestelmää. Olympiakomitealla on urheiluakatemioita koskeva koordinaatiovastuu, ja urheiluakatemiat ovat osa Olympiakomitean huippu-urheiluohjelmaa. Olympiakomitean auditointivaatimukset täyttäville urheiluakatemioille myönnetään tukea. Olympiakomitea on saanut 155 000 euroa jaettavaksi tukena urheiluakatemioille vuonna 2009. Kymmenen urheiluakatemiaa on saanut tukea. Määrää on syytä korottaa huomattavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa urheiluakatemioiden toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Håkan Nordman /r
  • Matti Saarinen /sd
  • Thomas Blomqvist /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Mats Nylund /r
  • Petri Salo /kok
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Ulla-Maj Wideroos /r

​​​​