TALOUSARVIOALOITE 601/2009 vp

TAA 601/2009 vp - Håkan Nordman /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen siirtoviemärin ja syöttövesijohdon rakentamiseen Maksamaalta Vöyrille

Eduskunnalle

Maksamaan ja Vöyrin kunnat yhdistyivät vuoden 2007 alussa muodostaen siitä lähtien Vöyri-Maksamaan kunnan. Kuntaliitoksen yhteydessä jätevesien käsittelyn parantaminen alueella tuli ajankohtaiseksi. Vöyrin keskustan alueella jätevesien käsittely on järjestetty, ja alueen jätevedet puhdistetaan Vöyrin vedenpuhdistamolla. Maksamaan keskustan alueella on huomattavasti rajallisempi 11 kiinteistöä käsittävä putkisto. Jätevesien keskitettyä käsittelyä ei ole toteutettu.

Suunnitteilla on johdon rakentaminen Maksamaalta Vöyrin vedenpuhdistamolle ja samalla Vöyrin ja Maksamaan vesijohtoverkoston yhdistäminen. Suunnitelman mukaisesti hankkeet toteutettaisiin valtion töinä. Tämän hankkeen yhteydessä toteutetaan myös viemäriverkoston laajentaminen käsittämään Tottesundin alueen. Hanke on vesiensuojelun kannalta tärkeä, koska se mahdollistaa meren läheisyydessä sijaitsevan Maksamaan taajaman jätevesien asianmukaisen käsittelyn. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaisi suunnitellun viemärin läheisyydessä olevien kiinteistöjen liittymisen keskitettyyn jätevesien käsittelyyn. Samalla mahdollistettaisiin viemäriverkoston myöhempi laajentaminen Maksamaalla meren lähellä sijaitseville alueille.

Hankkeella on suuri paikallinen merkitys, koska se vähentää Maksamaan ranta-alueiden kuormitusta. Vöyri-Maksamaan kunta on sitoutunut hankkeeseen tehdessään kuntaliitossopimuksen vuonna 2006. Työt voidaan käynnistää heti sen jälkeen, kun valtio myöntää määrärahan tarkoitukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 500 000 euroa siirtoviemärin ja syöttövesijohdon rakentamiseen Maksamaalta Vöyrille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Håkan Nordman /r
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​