TALOUSARVIOALOITE 603/2009 vp

TAA 603/2009 vp - Håkan Nordman /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtateiden 18 ja 3 parantamiseen Laihialla välillä Ylöjärvi—Vaasa

Eduskunnalle

Valtateillä 3 ja 18 Laihian kohdalla sekoittuvat paikallinen liikenne ja pitkämatkainen liikenne tavalla, joka edellyttää toimenpiteitä. Valtatien liikennemäärä vaihtelee välillä 4 300—9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Valtatien 18 ja Asematien liittymät valtatielle 3 eivät ole liikenneturvallisuustasoltaan tyydyttäviä. Liittymissä on sattunut viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä 20 liikenneonnettomuutta. Liikennevalo-ohjauksen ja liittymien kanavoinnin ansiosta onnettomuudet ovat toistaiseksi olleet lieviä. Osuuden muissa liittymissä ja suojateillä on sattunut lisäksi 10 liikenneonnettomuutta.

Valtateiden liittymäalueen ympäristön lisääntyvän maankäytön liikenneyhteyksiä ei voida järjestää nykyisellä liikenneverkolla, vaan siihen tarvitaan yleiskaavan mukainen uusi tielinjaus. Liikennejärjestelyiden puuttuminen haittaa kohtuuttomasti Laihian kunnan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteuttamista.

Valtateiden nopeustavoite ei täyty nykyisillä järjestelyillä, koska liikennevalot ja useat liittymät haittaavat kohtuuttomasti valtatien liikenteen sujuvuutta. Lisääntyvä maankäyttö pahentaa tilannetta entisestään.

Maakuntakaavan mukaista Laihian ohitustietä ei ole suunnitelman ja rahoituksen osalta mahdollista toteuttaa lähivuosina.

Valtatien 18 linjaus sisältää: Maunulan ja Ratikylän eritasoliittymät, Ratikyläntien uusi linjaus nykyisestä valtatien 18 valo-ohjatusta liittymästä Ratikylän eritasoon ja katujärjestelyjä. Yksityistieliittymien järjestelyt valtatiellä 3, kevyen liikenteen järjestelyt ja melusuojaus nykyisen asutuksen kohdalla.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut 2008. Hanke on toteutettavissa välittömästi.

Rakentamiskustannukset ovat 10,6 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 600 000 euroa valtateiden 18 ja 3 parantamiseen Laihialla välillä Ylöjärvi—Vaasa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Håkan Nordman /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​