TALOUSARVIOALOITE 604/2009 vp

TAA 604/2009 vp - Håkan Nordman /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen vammaisvaltuutetun viran perustamiseen

Eduskunnalle

Pienet ryhmät tarvitsevat vahvoja puolestapuhujia. Meillä on useita ihmisryhmiä, jotka kärsivät erilaisista vammoista ja joiden oikeus hyvään elämään tulee turvata. Valtuutettujärjestelmä on osoittautunut onnistuneeksi. Tällöin yhdellä taholla on erityinen tehtävä tarkastella tietyn ryhmän oikeuksia ja niiden toteutumista. Hyvinä esimerkkeinä ovat tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu. Vammaisten oikeudenmukaisen aseman turvaamiseksi hallitus laatii vammaispoliittisen ohjelman, jossa linjataan lähivuosien vammaispolitiikan keskeiset toimet. Vammaispalvelulakiin on tehty merkittäviä muutoksia ja parannuksia, mutta edelleenkään yhteiskunta ei aina onnistu kanavoimaan apua sitä kaikkein eniten tarvitseville, ja tämän vuoksi vammaisvaltuutetun viran perustaminen on perusteltua. Tällä tavalla pystytään turvaamaan luotettavan tiedon saanti ja toteuttamaan vammaisten oikeudet.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.01 lisäyksenä 180 000 euroa vammaisvaltuutetun viran perustamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Håkan Nordman /r
  • Thomas Blomqvist /r
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Mats Nylund /r
  • Petri Salo /kok
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Bjarne Kallis /kd

​​​​