TALOUSARVIOALOITE 609/2009 vp

TAA 609/2009 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Kotiin palkatun henkilön palkkauksesta johtuvan valtion tuloverokertymän vähentäminen

Eduskunnalle

Yritykset ja maa- ja metsätilat voivat vähentää palkatun henkilöstön palkkaukseen liittyvät menot kokonaisuudessaan verotuksessaan. Näin ei ole kotitalouksien kohdalla. Mm. eräs konsernijohtaja Suomessa on ehdottanut, että kotitalouksien verovähennyksiä lisättäisiin, koska se myös työllistäisi ihmisiä. Hänen mukaansa olemme tee-se-itse-yhteiskunta. Tämä tarkoittaa sitä, että kallispalkkaiset ihmiset käyttävät aikaansa erilaisiin korjaustöihin kotonaan. Toisaalta, jos kotitaloudet voivat työllistää palkkaamalla kotiin apua, voivat perheet paremmin sovittaa yhteen työn ja perhe-elämän. Kotiin palkattu apu helpottaa niin lapsiperheiden elämää, työssä käyviä vanhempia ja ikäihmisten kotitalouksia kuin myös tapauksissa, joissa kotitalouden jäsentä kohtaa sairaus tai vammautuminen. Esimerkiksi Ranskassa tuetaan verotuksellisesti perheitä.

Tämän aloitteen tarkoitus on huomioida valtion verotulon vähennys sen arvion mukaan, että Suomessa noin 80 000 kotitaloutta (kotitalouksien määrä Tilastokeskuksen mukaan n. 2,5 milj.) työllistäisi työntekijän kokopäiväisesti ympäri vuoden. Koska palkkaus olisi kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen, verotulot vähenisivät arviolta noin 460 000 000 euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2010 talousarvion momentilta  11.01.01 460 000 000 euroa tuloveron arvioidusta tuotosta, mikä johtuu kotiin palkatun henkilön palkkausmenojen verovähennysoikeudesta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​