TALOUSARVIOALOITE 61/2009 vp

TAA 61/2009 vp - Thomas Blomqvist /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Loviisa—Lahti-radan perusparantamiseen

Eduskunnalle

Loviisan satama on kehittyvä satama kehittyvällä alueella. Satamaa kehitetään jatkuvasti, ja tällä hetkellä on muun muassa suunnitteilla polttonesteiden rautatiekuljetuksia. Viime vuosina valtio on investoinut Loviisan meriväylän syventämiseen 3,3 miljoonaa euroa. Myös Loviisan kaupunki on osallistunut sataman kehittämiseen ja investoinut huomattavasti satamaan ja sen raideverkkoon.

Loviisa—Lahti-radan peruskorjauksella on huomattava merkitys Loviisan seudun elinkeinoelämälle sekä rakennusvaiheessa että sen jälkeenkin. Päätös perusparantamisesta toisi mukanaan uusia investointeja alueella ja on siten merkittävä päätös alueen elinkeinoelämälle. Sen lisäksi, että päätös tukisi Loviisan satamaa, tämä koskisi myös kokonaisvaltaisempia suunnitelmia logistiikka- ja kuljetustoimialan ja energiatoimialan kehittämiselle seudullisina painopistealueina. Tulevaisuudessa puutavara- ja bioenergiakuljetusten osalta radan merkitys tulee korostumaan. Ilmaston- ja ympäristönsuojelun kannalta tulisi siirtää enemmän sekä tavara- että henkilöliikennettä junilla tapahtuvaksi.

Toimivat liikenneyhteydet ovat välttämättömyys alueen elinkeinoelämälle sekä myös Suomen huoltovarmuuden kannalta, sillä satama on luokiteltu satamaksi, jonka toiminta on turvattava poikkeusoloissa. Lahti—Loviisa-rata on luokitukseltaan vähäliikenteinen rata, mutta sen perusparantaminen on kannattava parannushanke. Radan rahoituksesta tulee huolehtia, jotta sataman asiakkaiden suunnittelemat pitkäjänteiset logistiikkaratkaisut voidaan toteuttaa, sillä nykyinen epävarma tilanne vaikuttaa haitallisesti sataman kilpailutilanteeseen.

Radan perusparannuksen kustannusarvio on 12 milj. euroa, ja sen kunnostaminen voitaisiin aloittaa välittömästi. Kunnostustyöt tulee tehdä viimeistään vuosina 2010—2012.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Loviisa—Lahti-radan perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r
  • Christina Gestrin /r

​​​​