TALOUSARVIOALOITE 611/2009 vp

TAA 611/2009 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeen Rykmentin opetuskorjaamon rakentamiseen

Eduskunnalle

Hämeen Rykmentin opetuskorjaamon tarve perustuu vuosikymmenien kuluessa lisääntyneen kurssi- ja opetustilaisuuksien määrän sekä ajoneuvo- ja asekaluston mittojen ja massojen kasvamiseen. Hämeen Rykmentiltä puuttuu kunnossapitotoimialan koulutukseen tarvittavia tiloja. Uudisrakennuksen tarve kulminoitui huoltokoulun käytössä olleen opetuskorjaamon palovaurioon kesällä 2007.

Nykyisen opetuskorjaamon kunto on todettu erittäin huonoksi aiemmissa tarkistuksissa jo ennen tulipaloa. Opetuskorjaamon toimintojen siirtäminen kokonaan tai osittain varuskunnan muihin tiloihin ei ole mahdollista, koska sellaisia tiloja ei kasarmialueella ole olemassa.

Käytettävissä olevat opetustilat ovat jo vuosikausia olleet riittämättömät. Koulutuksessa käytettävä raskas ajoneuvokalusto on mitoiltaan aivan eri luokkaa verrattuna 1970-luvun ajoneuvokalustoon.

Rakennushanke-esityksen tiloissa opiskelee n. 800 opiskelijaa. Luku pitää sisällään sekä palkatun henkilöstön että asevelvollisten kurssit.

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 7 200 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 3 000 000 euroa Hämeen Rykmentin opetuskorjaamon peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok
  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Matti Kauppila /vas
  • Päivi Räsänen /kd
  • Satu Taiveaho /sd
  • Timo Heinonen /kok

​​​​