TALOUSARVIOALOITE 612/2009 vp

TAA 612/2009 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Heinolan Reumasäätiön sairaalalle

Eduskunnalle

Reumasäätiön sairaala (Reuma) Heinolassa tekee erittäin arvokasta, maailmanlaajuisestikin arvostettua ja laadukasta työtä reumapotilaiden hyväksi. Nykykehitys on johtanut siihen, ettei kunnilta, kuntainliitoilta ja sairaanhoitopiireiltä tule enää maksusitoumuksia hoitoon pääsyyn Reumalle. Tämä on johtanut kyseisessä sairaalassa taloudellisiin ongelmiin. Lisäksi hoitokäytännöt reuman suhteen ovat muuttuneet. Reumasäätiön sairaala on arvostettu, perinteikäs ja tulevaisuuteen suuntautuva hoitolaitos. Sairaalan tulevaisuus on turvattava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin Reumasäätiön sairaalalle Heinolassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​