TALOUSARVIOALOITE 62/2009 vp

TAA 62/2009 vp - Thomas Blomqvist /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen valtatien 25 parantamiseen osuudella Hanko—Mäntsälä

Eduskunnalle

Valtatie 25 on merkittävin poikittaisliikenteen väylä Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Tiellä on myös hyvin suuri merkitys alueen elinkeinoelämälle ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvalle tavaraliikenteelle. Valtatiellä 25 on suuri määrä raskasta liikennettä, joka muodostuu esim. autokuljetuksista Hangosta Vaalimaalle. Valtatie 25 on alueen sisäisen liikenteen merkittävin akseli. Tien kehittäminen parantaisi yhteyksiä Keski-Uudellemaalle.

Valtatien 25 onnettomuustilasto on sekä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien että henkilövahinkojen osalta huomattavasti synkempi muihin pääteihin verrattuna. Kuolemaan ja henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on lähes kaksinkertainen muiden Suomen pääteiden keskiarvoon verrattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 25 parantamiseen osuudella Hanko—Mäntsälä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Thomas Blomqvist /r
  • Christina Gestrin /r

​​​​