TALOUSARVIOALOITE 621/2009 vp

TAA 621/2009 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Työttömyyden hoitoon ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Kotitalousverovähennyksen myötä voidaan arvioida, että säästyisi pyöreästi n. 160 000 000 euroa työttömyyden hoitoon kuluvista määrärahoista, jos Suomessa noin 80 000 kotitaloutta työllistäisi työntekijän kokopäiväisesti ympäri vuoden. Mm. Kauppalehti on todennut kotitalousverovähennyksen olleen viime hallitusten paras työllistävä toimenpide. Tämä esitys pohjautuu siihen, että kotiin palkatun henkilön palkkaus on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen kotitalouden verotuksessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2010 talousarvion momentilta  32.30.51 160 000 000 euroa työttömyyden hoitoon ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​