TALOUSARVIOALOITE 623/2009 vp

TAA 623/2009 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen asevelvollisten eläkeoikeuden toteuttamiseen

Eduskunnalle

Asevelvollisiksi luetaan varusmiespalvelusta suorittavat ja siviilipalvelusmiehet sekä vapaaehtoisesti palvelevat naiset. Lukuun ottamatta naisten vapaaehtoista palvelusta varusmiespalvelus on kansalaisoikeus ja -velvollisuus. Jokaisen miespuolisen kansalaisen on suoritettava varusmiespalvelunsa Suomessa. Varusmieskoulutuksen päämääränä on tuottaa puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin hyvän suorituskyvyn omaavaa henkilöstöä. Lisäksi koulutuksen avulla ylläpidetään perusvalmiutta ja kykyä kohottaa puolustusvalmiutta tarpeen mukaan.

Vaikka asevelvollisuus (varusmiesaika) on lakisääteinen, ei asevelvollisuusajasta kerry eläkettä. Kysymys asevelvollisuutta suorittavien eläkkeestä on pohjimmiltaan oikeusvaltiollinen kysymys. Muissa Pohjoismaissa asia on hoidettu toisin: varusmiespalvelusajasta kertyy eläkettä, Suomessa kuitenkaan ei. Varusmiespalvelus suoritetaan tavallisesti 19—20 vuoden iässä. Kun työeläkettä alkaa nykyisin karttua jo 18 vuoden iästä, ovat palkkatulotkin silloin yleensä pienemmät. Tämä heijastuu myös maksettavan eläkkeen määrään aiempaa enemmän.

Eläkeratkaisujen kustannuspuolta pitäisi punnita suhteessa kokonaisjärjestelmään. Yleinen asevelvollisuus on edelleenkin kustannustehokkain tapa ylläpitää Suomen puolustusjärjestelmää. Panostus asevelvollisuusetuuksien kehittämiseen on nähtävä valtiontalouden näkökulmasta investointina, ei kustannuseränä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  33.40 uudelle momentille 30 000 000 euroa asevelvollisten eläkeoikeuden toteuttamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​